Google Search A Perfect Pairing (2022) คู่นี้… คือเพอร์เฟค

YouTube video
A Perfect Pairing (2022) คู่นี้… คือเพอร์เฟค

ดูหนัง A Perfect Pairing (2022) คู่นี้… คือเพอร์เฟค HD

เรื่องย่อ : เรื่องราวของผู้บริหารจาก LA “Lola” เธอตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อทำตามความฝันที่จะมีโรงงานไวน์เป็นของตัวเอง เธอบินไปออสเตรเลียเพื่อพบกับ Vaughn Family Wines เพื่อคุยธุรกิจในครั้งนี้และเริ่มต้นจากการเป็นเกษตรกรในฟาร์มแกะของพวกเขา ซึ่งยากกว่าที่คิด