Buddy Games (2019) [บรรยายไทย]

Buddy Games (2019) [บรรยายไทย]

ดูหนังออนไลน์ Buddy Games (2019) [บรรยายไทย] HD

เรื่องย่อ : กลุ่มเพื่อนกลับมารวมตัวกันเพื่อเล่นเกม The Buddy Games ซึ่งเป็นความท้าทายทั้งทางร่างกายและจิตใจที่ไร้สาระ ในกระบวนการนี้ พวกเขาจะรักษาบาดแผลเก่า แก้ไขความผิดในอดีต และค้นหาความหมายที่แท้จริงของมิตรภาพ...หรือพยายามจะตาย