Chieri and Cherry (2015)

Chieri and Cherry (2015)

ดูหนังออนไลน์ Chieri and Cherry (2015) HD

เรื่องย่อ : เรื่องราว Chieri เป็นเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีเพื่อนคนเดียวเป็นตุ๊กตาของเล่นชื่อเชอร์รี่ซึ่งเธอพบขณะซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินระหว่างงานศพของพ่อ Chieri และ Cherry ออกเดินทางบนพรมแดนระหว่างจินตนาการและความเป็นจริง