Errementari: The Blacksmith and the Devil (2017) พันธนาการปิศาจ

Errementari: The Blacksmith and the Devil (2017) พันธนาการปิศาจ

ดูหนังออนไลน์ Errementari: The Blacksmith and the Devil (2017) พันธนาการปิศาจ HD

เรื่องย่อ : พันธนาการปีศาจ ช่างตีเหล็กและปีศาจคือการเล่าเรื่องของนิทานโบราณเกี่ยวกับช่างตีเหล็กที่ค้นพบว่าตัวเองกำลังต่อสู้กับปีศาจ ในเรื่องนี้ช่างตีเหล็กได้จับปีศาจได้