Gekijouban Free! The Movie 2: Timeless Medley (Yakusoku) (2017)

Gekijouban Free! The Movie 2: Timeless Medley (Yakusoku) (2017)

ดูหนังออนไลน์ Gekijouban Free! The Movie 2: Timeless Medley (Yakusoku) (2017) HD

เรื่องย่อ : ไดสุเกะฮิระกะวะโยชิมาสะโฮโซยะเจมี่มาร์ชิมาโมรุมิยาโนะโคยุกิมิยาตะนักเรียนแลกเปลี่ยนของโนบุนากะชิมาซากิรินทัตสึฮิสะทาเคฮิซึชิซึเกะ “eless Medley (Yakusoku)” วัตถุประสงค์ในทางปัญญาว่ายน้ำกับเพื่อนของเขาอีกครั้งแม้จะมีความจริงที่ว่าเขาทนจากอันตรายที่น่ากลัว