Rose Island (L’incredibile storia dell’isola delle rose) (2020) เกาะสวรรค์ฝันอิสระ [บรรยายไทย]

Rose Island (L’incredibile storia dell’isola delle rose) (2020) เกาะสวรรค์ฝันอิสระ [บรรยายไทย]

ดูหนังออนไลน์ Rose Island (L’incredibile storia dell’isola delle rose) (2020) เกาะสวรรค์ฝันอิสระ [บรรยายไทย] HD

เรื่องย่อ : เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนักวิศวกรมากความสามารถ เขาสร้างเกาะที่ไม่มีใครสร้าง แต่เขาสร้างขึนมาเป็นตัวเองและประกาศเป็นประเทศ ทำให้ผู้คนจากทั่วโลกและรัฐบาลสนใจเป็นอย่างมาก